Urządzenia do szlifowania zanurzeniowo-wleczącego – Drag Finishing

Wykańczanie przez zanurzenie i przeciąganie jest najbardziej intensywnym typem technologii wykańczania masowego pod względem wydajności i czasu obróbki. Urządzenie do wykańczania przez przeciąganie składa się z obrotowego zestawu uchwytów (karuzeli) i nieruchomej czaszy roboczej wypełnionej mediami szlifierskim lub polerskim. Zestaw uchwytów wyposażony jest w/do 12 stanowisk roboczych. Detale są montowane na te stanowiska robocze za pomocą specjalnie zaprojektowanych uchwytów. Kiedy obracająca się karuzela zostaje opuszczona do czaszy roboczej, obrabiane detale przeciągane są przez media obrabiające. Urządzenia do obróbki przez przeciąganie są idealne do precyzyjnego wykańczania części delikatnych i części wysokiej jakości takich jak: przekładnie, łopatki turbin, główki kijów golfowych, śruby napędowe, itd.

Urządzenia do szlifowania zanurzeniowego – Plunge Finishing

Jeden lub więcej detali jest zamocowanych na obracającym się wrzecionie i zanurzane w nieruchomej czaszy z medium ścierającym. Wielka różnorodność parametrów systemu i dostępnych czynników obrabiających daje wysoko wyspecjalizowane rozwiązania do wszystkich rodzajów problemów w zakresie wykańczania powierzchni – od skrajnie intensywnego szlifowania do polerowania na wysoki połysk.