Kształtki żywiczne – Soczewka

akośćWaga
g/cm3
Wydajność
szlifowania
Widok
powierzchni
szlifowanej
Wymiary
RKM1,7216
RKH/41,9716
RKG1,7216
RKB/W21,8016