Znaczenie kształtek do obróbki wibrościernej, środków wspomagających i ich produkcji

Gama środków i kształtek

Jakość środków technologicznych używanych do wykańczania masowego jest kluczowym czynnikiem w obróbce powierzchni. Używanie materiałów eksploatacyjnych o stałej wysokiej jakości ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ustalonych parametrów powierzchni, czasu przetwarzania, kosztów i zarządzania wpływem na środowisko. Read more

by

Innowacyjna koncepcja procesu kulowania części samolotowych

Wydajna obróbka utwardzania powierzchni podwozia kulowaniem

Podwozie samolotu to złożony mechanizm składający się z wielu elementów, które podlegają uderzeniom oraz ekstremalnie wysokim obciążeniom. Kulowanie jest uważane za kluczową technologię służącą wydłużeniu okresu między-serwisowego i zapobieganiu przedwczesnego zmęczenia materiału elementów, szczególnie dotyczy to operacji MRO (konserwacja, naprawa i przeglądy). Do kulowania różnych elementów podwozi samolotów, czołowa europejska linia lotnicza używa systemu obróbki utwardzania powierzchni SP 2000 L R G1 zbudowanego przez firmę Rösler. Read more