Kształtki ceramiczne – Klin

Jakość Waga
g/cm3
Wydajność
szlifowania
Widok
powierzchni
szlifowanej
Wymiary
RP Keramo-
Finish®
2,91 08/08
RCP 3,60 10/12
14/17
RM 2,49 15/15
15/18
RPM 2,50 08/08
RS 2,52 10/12
12/12
15/15
15/18
15/25
20/20
25/25
RSF 2,39 12/12
RSG 2,51 10/12
15/18
20/20
25/25
RXF 2,63 10/12
RAH 2,55 10/12
RX 2,60 10/12
15/15
15/18
RMB/D1 2,55 12/12
15/15
15/18
20/20
RXX 2,67 10/12
15/15
20/20