Kształtki ceramiczne – Piramida

JakośćWaga
g/cm3
Wydajność
szlifowania
Widok
powierzchni
szlifowanej
Wymiary
RM2,4915/16
22/25
25/27
30/34
35/39
40/45 P/R
45/50 P/R
RPM2,5015/16
22/29
25/27
30/34
35/39
40/45 P/R
45/50 P/R
RCB2,5004/04
15/16
25/27
30/34
35/39
40/45 P/R
RS2,5215/16
17/20
22/25
25/27
30/34
35/39
40/45 P/R
45/50 P/R
10 P/PQ
RSG2,5115/16
22/25
25/27
30/34
35/39
40/45 P/R
45/50 P/R
RXF2,6335/39
RX2,6010 P/PQ
RMB/D12,5515/16
25/27