Kształtki ceramiczne – Piramida

Jakość Waga
g/cm3
Wydajność
szlifowania
Widok
powierzchni
szlifowanej
Wymiary
RM 2,49 15/16
22/25
25/27
30/34
35/39
40/45 P/R
45/50 P/R
RPM 2,50 15/16
22/29
25/27
30/34
35/39
40/45 P/R
45/50 P/R
RCB 2,50 04/04
15/16
25/27
30/34
35/39
40/45 P/R
RS 2,52 15/16
17/20
22/25
25/27
30/34
35/39
40/45 P/R
45/50 P/R
10 P/PQ
RSG 2,51 15/16
22/25
25/27
30/34
35/39
40/45 P/R
45/50 P/R
RXF 2,63 35/39
RX 2,60 10 P/PQ
RMB/D1 2,55 15/16
25/27