Kształtki ceramiczne – Kulka

Jakość Waga
g/cm3
Wydajność
szlifowania
Widok
powierzchni
szlifowanej
Wymiary
RP Keramo-
Finish®
2,91 2
3
4
5
6
8
RF 2,40 3
4
6
RM 2,49 1,2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
18
RS 2,52 2
3
4
5
6
7
8
11
RSG 2,51 2
3
4
5
6
8
11
18
RXF 2,63 5,5
8
RMB/D1 2,55 8