Kształtki ceramiczne – Łokieć

Jakość Waga
g/cm3
Wydajność
szlifowania
Widok
powierzchni
szlifowanej
Wymiary
RP Keramo-
Finish®
2,91 10/10 sk
RM 2,49 10/05
10/10
14/14
15/10
15/15
20/20
25/25
RPM 2,50 20/20
15/15 sk
RS 2,52 10/05
10/10
15/10
15/15
20/20
14/14 sk
RSS 2,52 10/10
15/10
15/15
20/12
RSF 2,39 15/15
RSG 2,51 10/10
15/15
20/20
RXF 2,63 14/14 sk
RMB/D1 2,55 20/20
RXX 2,67 10/10
15/10
15/15
20/20