Kształtki ceramiczne – Gwiazda

JakośćWaga
g/cm3
Wydajność
szlifowania
Widok
powierzchni
szlifowanej
Wymiary
RM2,4920/08
22/12
30/12
35/12
45/16
RPM2,5020/12
22/10
30/12
45/16
RCB2,5030/12
45/16
RS2,5220/08
20/12
22/12
30/12
35/12
45/16
RSS2,5220/12
20/08
22/12
30/12
35/12
45/16
RSF2,3920/08
20/12
22/12
RSG2,5120/08
22/12
30/12
35/12
45/16
RXF2,6330/12
45/16
RAH2,5530/12
35/12
45/16
RMB/D12,5520/08
30/12
35/12
RXX2,6745/16