Kształtki ceramiczne – Gwiazda

Jakość Waga
g/cm3
Wydajność
szlifowania
Widok
powierzchni
szlifowanej
Wymiary
RM 2,49 20/08
22/12
30/12
35/12
45/16
RPM 2,50 20/12
22/10
30/12
45/16
RCB 2,50 30/12
45/16
RS 2,52 20/08
20/12
22/12
30/12
35/12
45/16
RSS 2,52 20/12
20/08
22/12
30/12
35/12
45/16
RSF 2,39 20/08
20/12
22/12
RSG 2,51 20/08
22/12
30/12
35/12
45/16
RXF 2,63 30/12
45/16
RAH 2,55 30/12
35/12
45/16
RMB/D1 2,55 20/08
30/12
35/12
RXX 2,67 45/16